• darkblurbg

De Nederlandse drafsport heeft het niet makkelijk. Afnemende publieke belangstelling, afkerende sponsoren en jaren van bestuurlijke onrust leidden bijna tot een faillissement in 2010. De private overname van drafcentrum Wolvega en de integrale samenwerking met de Franse draverijen boden uitkomst. Bijna wekelijks wordt er gekoerst op Victoriapark Wolvega (de nieuwe naamgever van drafcentrum Wolvega). Omdat Wolvega een van Europa's topbanen heeft is het deelnemersveld sterk en competitief. Mede daardoor maakte sport voorzichtige stappen voorwaarts.

 

In Nederland wordt gekoerst op een aantal banen. De baan in Wolvega wordt het meest gebruikt, is een van de topbanen in Europa is daarnaast een perfecte topsportaccomodatie. De dravers van Stâl Boppeslach zullen hier koersen omdat zij van Franse komaf zijn en er in Wolvega veel wedstrijden worden georganiseerd waaraan Franse paarden kunnen deelnemen. 

De baan in Wolvega kent een grind/zand toplaag. Dit is een relatief harde ondergrond en daardoor ideaal voor absolute snelheid. Zo staat het baanrecord van het paard General November (1:12,6 - gemiddelde tijd over 1000 meter in een koers van 1609 meter) uit 1999 nog steeds. 

Ook zijn er in Nederland vijf recreatieve grasbanen. In Aduard, Eenrum, Joure, Emmeloord, Leek en Hilversum worden jaarlijks een aantal koersen georganiseerd.

De te lopen koersafstanden kunnen verschillend zijn. De meest gangbare afstanden in Nederland zijn;

- 1609 meter

- 2100 meter

- 2600 meter

Er worden in dezelfde divisies koersen verreden van verschillende afstanden. Paarden zijn uniek en het ene paard presteert beter op een specifieke afstand dan een ander paard. Om ervoor te kunnen zorgen dat er in een koersjaar een gelijk speelveld is voor de deelnemers wisselt de wedstrijdorganisatie de te lopen koersafstanden gedurende het koersjaar. 

In Wolvega worden zogenaamde Premium en Non-premium koersen verreden. De Premium koersen worden onder de regie van de Franse draverijen (PMU) georganiseerd. Deze worden ook live op de Franse televisie uitgezonden en er wordt vanuit Frankrijk veel gewed op deze koersen. Deze 'Franse' koersen worden verreden in Wolvega maar er mogen uitsluitend in Frankrijk gefokte paarden aan deelnemen. Op deze wijze kan het 'overschot' aan in Frankrijk gefokte paarden toch koersen die voor het niveau in Frankrijk tekortkomen en worden er veel Franse paarden aangekocht door Nederlandse eigenaren en trainers. 

De Franse koersen in Wolvega

Er worden verschillende koersen in Wolvega georganiseerd voor Franse paarden. Deze koersen zijn van diverse niveaus. Dit zorgt ervoor dat er een gelijk speelveld is tussen de deelnemende paarden en er competitief kan worden gekoerst. De meest eenvoudige en mondiaal gerespecteerde wijze om dat te kunnen doen is door deelname op basis van 'winsom'. Winsom staat voor het totaal gewonnen prijzengeld van het betreffende paard. In Wolvega zijn er 3 koers categorieën; 

1. Golden Challenge - winsom tot € 100.000,00

2. Silver Challenge.  - winsom tot €   50.000,00

3. Bronze Challenge - winsom tot €   15.000,00

 

De paarden starten op twee manieren, met een autostart of een bandenstart.

Autostart
Tijdens een autostart lopen de paarden achter de startauto, die steeds harder gaat rijden. De auto is voorzien van brede 'vleugels' waarachter de paarden zich in één rij (acht deelnemers) of in twee rijen (meer dan acht deelnemers) opstellen. De startauto brengt de paarden geleidelijk op snelheid. Op het ogenblik van passeren van het startpunt worden de 'vleugels' ingetrokken en krijgen de paarden vrij baan.

Bandenstart
Een start vanuit de banden betekent op de grasbaan dat de paarden zich in één, dan wel twee of drie groepen formeren aan de binnenzijde van de baan en vervolgens gelijkop de grasbaan opdraaien om vervolgens de draverij van start te laten gaan.

Het formeren van verschillende banden is het gevolg van de verschillende winsomklasse waarin de dravers zich bevinden. Dravers die minder winsom bijeen hebben gelopen krijgen daarmee een voorsprong van 25m op dravers die in hun loopbaan meer winsom hebben verdiend. Dit is bedoeld om er zo’n eerlijk mogelijke strijd van te maken.

Als een van de weinige sporten kan er in Nederland op de drafsport ook commercieel gewed worden. Dit kan worden gedaan op de drafbanen, op wedlocaties in de rest van Nederland en natuurlijk online. 

Het bestaansrecht van de Nederlandse drafsport is voor een groot deel afhankelijk van de wedinkomsten. In de topjaren ging het om astronomische bedragen. Dat was uniek voor Nederland dat in tegenstelling tot de Verenigde Staten of Frankrijk geen echte gokmentaliteit kent. De inkomsten droegen niet alleen bij aan de populariteit van de sport, zij misten ook geen uitwerking op het niveau. Immers meer inkomsten voor de sport betekent meer te verdelen (hogere) prijzengelden en dat trekt meer toppaarden aan. Het deelnemersveld is dan ook groter omdat er meer paarden aan de start komen. Dat leidt weer tot meer mogelijke winnaars en dus meer inzetten. 

In Nederland kan er online via www.runnerz.nl worden gewed op paardenraces. Er kunnen verschillende wedspellen worden gespeeld. Bijvoorbeeld het voorspellen van de winnaar, de eerste 2 of 3 aankomende paarden of zelfs de eerste 4. 

In de koersen lopen de deelnemende paarden soms met of (gedeeltelijk) zonder hoefijzers. 

Vooraf moet worden aangegeven of en zo ja hoeveel hoefijzers het deelnemende paard in de koers 'onder' heeft. Het gebruik van hoefijzers wordt om verschillende reden toegepast. Hoefijzers beschermen tegen slijtage van de hoeven van het paard. Ook worden hoefijzers gebruikt om ervoor te zorgen dat het paard meer in balans is en daardoor beter kan draven.

Paarden die koersen mét hoefijzers zijn gemiddeld 1 tot 1,5 seconde langzamer over 1000 meter. Waarom? Hoefijzers voelen voor paarden niet natuurlijk aan waardoor ze minder vertrouwen hebben in eigen kunnen. Er worden verschillende soorten hoefijzers gebruikt en omdat ieder paard uniek is probeert de trainer hét hoefijzer te vinden waarbij het paard zich het meest prettig voelt zodat het maximaal kan presteren in de koers. 

Het gebruik van hoefijzers kan invloed hebben op de prestaties van het deelnemende paard in de wedstrijd. Daarom moet bij opgave vooraf door de trainer bij de wedstrijdorganisatie worden aangegeven of het door hem opgegeven paard met, gedeeltelijk of zonder hoefijzers aan de start verschijnt. In het koersprogramma waarin de deelnemende paarden en de meest recente prestaties staan vermeld staat dit ook genoteerd. Achter het deelnemende paard staat dan het volgende;

DP - betekent dat het deelnemende paard zonder hoefijzers onder de achterste benen loopt

DA - betekent dat het deelnemende paard zonder hoefijzers onder de voorste benen loopt

D4 - betekent dat het deelnemende paard zonder hoefijzers loopt (blote voeten)