• darkblurbg

Stâl Boppeslach is een initiatief om zowel op sportief en maatschappelijk vlak iets te kunnen betekenen in Fryslan. 

We kunnen het alleen samen

Met verenigde krachten van particulieren en bedrijven werken we mee aan het realiseren van doelstellingen van maatschappelijke initiatieven. Vrijwilligers en donateurs uit zowel het bedrijfsleven, de zorg, de (draf)sport en opleidinginstituten maken met elkaar Stâl Boppeslach mogelijk. In de eerste plaats om (financieel) steun te kunnen bieden. De paarden van Stâl Boppeslach, die getraind en begeleid worden door ons eigen trainersduo, doen er alles aan om succesvol te zijn in de koersen. We hebben de ambitie om op die wijze méér financiële middelen te genereren die ten goede komen aan de maatschappelijke initiatieven die we graag steunen. 

Vriend worden

Iedereen kan vriend worden van Stâl Boppeslach. Zo draag je automatisch bij aan de maatschappelijke initiatieven die worden gesteund door de Stâl. 

Wil je ook vriend worden van Stâl Boppeslach? Stuur ons een vriendschapsverzoek en ontvang meer informatie!

De vrienden van Stâl Boppeslach