• darkblurbg

Drafsport is een vorm van paardensport, waarbij wedstrijden worden gelopen met paarden die voor een licht karretje, een sulky, zijn gespannen. Op de sulky zit een rijder, ook wel pikeur, die het paard met bestuurt. De pikeur probeert het paard in zuivere, regelmatige draf te leiden. Hierbij verplaatst het paard de benen diagonaal, dat wil zeggen rechtsvoor/linksachter en vervolgens linksvoor/rechtsachter. Telgang (laterale verplaatsing, dus rechtsvoor/rechtsachter en linksvoor/linksachter) en galop, alsmede onzuivere draf (niet gelijktijdige diagonale verplaatsing) zijn verboden en leiden tot diskwalificatie.

Soorten draverijen

Er zijn twee soorten draverijen; draverijen van meet en prijzendraverijen.

Draverijen van meet
Bij draverijen van meet krijgen alle deelnemende paarden dezelfde afstand af te leggen. Zij starten door middel van een autostart. De startauto brengt de paarden geleidelijk op snelheid. Op het ogenblik van passeren van het startpunt worden de 'vleugels' ingetrokken en krijgen de paarden vrij baan. Dat is een vliegende start.

Prijzendraverijen
B
ij prijzendraverijen krijgen sommige deelnemende paarden een handicap, dat wil zeggen dat zij andere paarden een voorsprong van 20 of 40 meter geven, afhankelijk van hun gewonnen bedrag. Bij dit soort draverijen wordt een draaistart of bandenstart toegepast. De paarden draaien rond in met elastiek afgesloten vakken tot de starter het startsein geeft en de banden doet wegspringen.

Overige draverijen
Verder kennen we nog de zogenaamde monte-draverijen, waarbij de rijder op het paard zit. Bij deze draverijen is het gewicht van de rijder van groot belang, omdat een paard nu eenmaal gemakkelijker een last trekt dan draagt. Tenslotte bestaat er nog de kortebaan-draverijen. Deze wedstrijden vinden vaak midden in een dorp/stad plaats en gaan over een afstand van ongeveer 300 meter. De ondergrond is een asfalt/klinkerweg waarop een laag zand is aangebracht. Er lopen steeds twee paarden tegen elkaar en het paard dat twee keer wint gaat door naar de volgende omloop. Uiteindelijk blijven er twee paarden over voor de finale.

Autostart - Draverijen van meet


Bandenstart - Prijzendraverijen